Assumir les responsabilitats o seguir passant la pilota

Observatori de les dones en els mitjans de comunicació

Des de molts  espais  mediàtics, informatius, tertúlies, blogs, webs, així com també des dels diaris de més tirada, es reclama cada dia una, dues o tres vegades, que els problemes que estan presents en la nostra societat comencin a resoldre’s a l’escola.

Preventivament, es diu. De vegades però, aquesta cantarella sona a excusa de mal pagador i sembla una retòrica rutinària que en el fons impedeix que es reclamin les responsabilitats diverses que pertoquen. Això passa amb el sexisme, el masclisme i amb totes les seves derivades, violència masclista inclosa.

És evident la necessitat de prevenir i d’actuar amb coherència i amb claredat en els entorns educatius formals i informals per tal de donar eines i generar habilitats per fer front a qualsevol expressió o justificació de la violència . Des d’aquest observatori s’han defensat i posat en pràctica diferents estratègies formatives, així com actuacions diverses en l’àmbit de la sensibilització.

Ara bé, això no ens eximeix d’incrementar la nostra responsabilitat i exigència. No assumir la part de compromís que ens correspon en aquesta lluita i ser massa condescendents amb les violències masclistes quotidianes, fa que la pedagogia  que es projecta sobre aquelles i aquells a qui adrecem estratègies i currículums de prevenció, acabi dissolta per falta d’autoritat.

El discurs tebi de molts mitjans respecte a l’assumpció de responsabilitat en matèria de violència masclista acaba per desautoritzar el que s’explica a les aules o també la feina que es fa als centres de lleure.

L’informe sobre el tractament de la violència masclista als informatius amb més audiència a Catalunya que ens ha fet arribar el grup d’investigació de la UAB, Obstervatori Origen,  Telenotícies i violències masclistes: una anàlisi crítica, exposa amb tot detall la persistència en els missatges dels informatius  de formes encobertes o explícites de condescendència que s’haurien de revisar per tal d’actualitzar i revitalitzar el compromís  dels mitjans  amb la defensa dels drets de les dones a una vida lliure de violència en tots els espais de la vida. Les rutines informatives han de ser revisades i millorades per tal d’encaixar i assumir el que ens pertoca com a societat adulta i deixar de llençar pilotes fora del camp on es juga el partit de veritat.

Cicle ‘La Revolució dels Gèneres’

La sala Beckett proposa, del 16 de març al 30 d’abril, el cicle La revolució dels gèneres, amb la intenció de propiciar un debat en profunditat sobre la creació d’estereotips de gènere en la ficció i les seves conseqüències en la vida quotidiana.

La proposta és abordar el tema amb diferents formats (cursos, tallers i espectacles) i des de diferents perspectives: com es representen els gèneres en la ficció, quins estereotips de gènere persisteixen en la representació dels personatges masculins i femenins, i quins són els motius de la menor presència i protagonisme dels personatges femenins en les històries que consumim habitualment. A partir d’aquestes anàlisis, la segona part del cicle convida a la reflexió sobre el trencament d’aquest sistema femení-masculí a través de l’experiència transgènere i transexual, i parla sobre les relacions afectives més enllà de la monògamia i l’heteronormativitat.

Més informació aquí.