Cuidem la ciutat

La proposta del taller «Cuidem la Ciutat» és la de treballar l´empoderament i representació de la dona, des de la perspectiva del dret a la ciutat i reconeixement a la diversitat. A partir de les experiències viscudes i els treballs (visibles i invisibles) realitzats al territori, es pretén intercanviar els coneixements personals entre les participants, per aconseguir la visibilització de les múltiples activitats que les dones fan en diferents àrees de la ciutat i la seva importància.

Què entenem per empoderar? Els espais i les eines són suficients? Com participem? Coneixem bones pràctiques que podem agafar com a exemple? Com es treballa la diversitat? Les dones som representades i empoderades dins de cadascú dels espais polítics de la ciutat?

Des d’aquestes preguntes disparadores la proposta és la de treballar a partir de 4 eixos, on a través de discussions grupals es busca visibilitzar als espais de la ciutat on la participació és fonamental per defensar el nostre dret a la ciutat i reconeixement a la diversitat. En quant a, farem una breu anàlisi ressaltant punts positius i febles, i finalment pensarem entre totes un grapat de propostes i alternatives, que són necessàries per tal de millorar la presència de la dona als llocs on es prenen les decisions polítiques a nivell de la ciutat. Els 4 eixos proposats són:

1. Coeducació (espais formals i no-formals)
2. Espai públic (construïm la ciutat totes plegades)
3. Participació veïnal (espais de participació a l´administració pública)
4. Responsabilitats compartides (treball productiu i reproductiu)

Us esperem amb ganes de fer xarxa a la ciutat!

Dinamitza el taller:

Territoris Oblidats, associació sociocultural
www.territorisoblidats.org
i
Asendi NB, associació per la sensibilització envers la discapacitat Nou Barris
http://www.asendinb.com

Documents d’interès: