Economia de la vida

Hem d’entendre l’economia com un dels eixos vertebradors de la vida de les dones dins del entorn urbà de Barcelona. L’economia és la generació, gestió i administració dels recursos necessaris per a la vida dins d’un grup social. La nostra societat, d’àmbit econòmicament capitalista, ens obliga a la generació de recursos propis per poder subsistir en una societat consumista.

El treball, la gestió dels recursos que genera i l’administració dels mateixos marquen la forma de vida de totes les persones, depenent del seu entorn físic. El treball remunerat és la primera part del procés econòmic i en aquest espai les dones es troben en una clara inferioritat davant dels homes, a més el treball no remunerat que ha estat majoritàriament a càrrec de les dones, ha facilitat que els homes quedessin més lliures de feines domèstiques i responsabilitats familiars i, en contrapartida, ha complicat l’accés de les dones a càrrecs de més responsabilitat i a la renuncia, en molts casos, a les seves pròpies carreres professionals.

Per una altra banda, les dones han estat històricament les administradores dels recursos econòmics dins de l’àmbit familiar, tant si han estat generats per elles mateixes o per altres components del grup social, però han estat al marge de la presa de decisions en els àmbits de les administracions públiques. La lluita de les dones per reivindicar els seus drets com a persones, està fent que l’entorn social estigui canviant i la presència de les dones en llocs de responsabilitat de les administracions doni esperances de reconduir una situació de desavantatge.

L’analfabetisme financer és un altre dels problemes de la nostra societat. Les entitats financeres han creat productes complexes que sense uns coneixements mitjans/alts poden fer molt mal a les economies domèstiques, tal i com hem estat veient amb les ‘participacions preferents’ o les clàusules abusives de les hipoteques.

L’economia social i solidaria és un altre aspecte a estudiar, basada en una economia no lucrativa sinó cooperativa i col·lectiva. Grups de persones que s’uneixen per crear el seu propi mitjà de treball o per reduir els costos d’articles de consum o de salut.

L’associacionisme és un dels valors fonamentals per l’evolució d’una societat més justa i el mitjà pel que les persones surtin dels seus àmbits tancats i col·laborin en el creixement del coneixement i la solidaritat.

Dinamitza:

Sindillar

CGT

UGT

CCOO

IAC

Documents d’interès: