Elements urbans femenins

Compendi de documents i reflexions sobre arquitectura i urbanisme que incorporen la perspectiva de gènere.

Anuncios